ข่าวสาร
หน้าหลัก News กฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน Tournament 
หน้าหลัก News กฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน Tournament 

กฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน Tournament 

BoomZ Origin Online Tournament 

Fun Cup Tournament 

 

กฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน 

  1. การบังคับกฎของการแข่งขัน 

1.1. การยอมรับกฎของการแข่งขัน 

สมาชิกทุกคนในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน BoomZ Online Tournament ต้องเห็นด้วยและยอมรับกฎระเบียบการแข่งขันเหล่านี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

เมื่อทีมที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน BoomZ Online Tournament ซึ่งมีความหมายว่าสมาชิกทุกคนในทีมนั้นเห็นด้วยและยอมรับกฎระเบียบการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament 

1.2. การเปลี่ยนแปลงกฎของการแข่งขัน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเกมมือถือและ เกม BoomZ กฎระเบียบการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament จำเป็นต้องเปลี่ยนและเสริมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาของเกมมือถือและอัปเดตล่าสุดของ BoomZ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎระเบียบการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament จะถูกส่งผ่านทางอีเมลถึงผู้นำทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหรือประกาศผ่านช่องสื่อสาธารณะ หัวหน้าทีมรับผิดชอบในการให้ข้อมูลล่าสุดและเนื้อหาการพูดคุยให้กับสมาชิกในทีม การเข้าร่วมการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament หมายความว่าสมาชิกทุกคนในทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลง การตีความและคำแนะนำของผู้จัดการการแข่งขัน BoomZ Online Tournament

1.3. การปฏิบัติตามกฎของการแข่งขัน 

ผู้จัดการการแข่งขัน BoomZ Online Tournament รับผิดชอบในการดำเนินการแข่งขัน BoomZ Online Tournament (เรียกว่า "ผู้จัดการ") ผู้จัดการจะรับผิดชอบในการจัดเตรียมกรรมการแข่งขันและบุคลากรสำหรับทุกการแข่งขัน (ที่เรียกว่า "บุคลากรผู้จัดการ") และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament อย่างถูกต้อง 

 

2. คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกของทีม 

2.1. สิทธิ์ในการเข้าร่วม 

2.1.1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ 

เพื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (อายุ 18 ปีตามปฏิทินจากวันเกิด) อายุครบ 18 ปีในวันที่ลงทะเบียนการแข่งขันอย่างเป็นทางการใน BoomZ Online Tournament ผู้จัดการมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมหากผู้เข้าร่วมมีอายุไม่ตรงตามกฎกำหนดเกี่ยวกับอายุที่กล่าวถึงข้างต้น 

2.2. พนักงานที่จัดการแข่งขัน, พนักงาน VNG และพาร์ทเนอร์ของ VNG 

ระหว่างการแข่งขัน BoomZ Online Tournament บุคลากรผู้จัดการ, พนักงานของบริษัท VNG และพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก VNG ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 

2.3. ชื่อตัวละคร 

ชื่อตัวละครต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเกมตามที่ระบุไว้ที่ https://boomzth.vnggames.net/policy ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับชื่อตัวละคร คำตัดสินของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.4. การลงทะเบียน 

ทีมแข่งขันจะต้องลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่ให้และภายในเวลาที่กำหนดโดยผู้จัดการ 

 

3. ทีมแข่งขัน 

3.1. ข้อกำหนดของทีม 

3.1.1. สมาชิกในทีม 

แต่ละทีมจะมีผู้แข่งขันได้เพียงสองคนเท่านั้น (2) ตามกฎระเบียบการแข่งขัน BoomZ Online Tournament ทีมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทีมที่ผู้จัดการกำหนดไว้ ทางผู้จัดการมีสิทธิ์ปฏิเสธสิทธิ์ในการแข่งขันของทีมนั้นๆ นอกจากนั้นสมาชิกในทีมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament 

3.1.2. หัวหน้าทีม 

แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกหนึ่งคน (1) ซึ่งก็คือหัวหน้าทีมจะเป็นตัวแทนทีมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน BoomZ Online Tournament และจะรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้จัดการ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าทีมและผู้จัดการจะแสดงถึงความเห็นร่วมกันของทีม แต่ละทีมไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหัวหน้าทีมในระหว่างการแข่งขัน 

3.2. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

ก่อนเริ่มการแข่งขัน BoomZ Online Tournament ทีมทุกทีมต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามกฎระเบียบที่ผู้จัดการกำหนดไว้ ทีมไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมได้หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 

4. มารยาท 

4.1. มารยาททั่วไป 

4.1.1. มาตรฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

ทีมทั้งหมดและผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎกติกาการแข่งขันและแสดงออกซึ่งวาจาสุภาพ ไม่พูดถ้อยคำหยาบคาย มีน้ำใจนักกีฬาและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เข้าร่วมทีมอื่น ๆ ผู้จัดงาน, พนักงาน VNG , พันธมิตรที่ได้รับอนุญาตจาก VNG , สมาชิกในทีมผู้จัดงาน, สื่อ ผู้สนับสนุน และแฟนคลับ 

4.1.2. การแข่งแบบแฟร์เพลย์ 

ทีมและผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องทำการแข่งขันอย่างเต็มที่จากความสามารถของตนและแข่งขันอย่างยุติธรรม แฟร์เพลย์ 

4.1.3. การลงโทษ 

การละเมิดกฎมารยาทจะถูกระบุไว้ในส่วนถัดไป ผู้เข้าแข่งขันที่ละเมิดกฎมารยาทจะได้รับโทษจากผู้จัดการ การตัดสินใจจากผู้จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการละเมิดและโทษในกฎระเบียบการแข่งขันถือเป็นที่สุดและผูกมัด 

4.2. พฤติกรรมที่ละเมิดกฎ 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของพฤติกรรมที่ละเมิดกฎ 

4.2.1. การสมรู้ร่วมคิด 

ห้ามกระทำการสมรู้ร่วมคิดโดยผู้เข้าร่วมใดๆ ตัวอย่างของการสมรู้ร่วมคิด ได้แก่: 

(ก.) การตกลงร่วมกันระหว่างผู้เข้าแข่งขันสองคนหรือมากกว่าจากทีมเดียวกันหรือทีมที่ต่างกันที่จะไม่แข่งขันด้วยความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความได้เปรียบกับทีมตรงข้ามหรือสมาชิกตรงข้ามหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ล้มมวย) 

(ข.)การจัดลำดับรางวัลล่วงหน้าและ/หรือการกระจายสิทธิ์ให้ค่าตอบแทนอื่น ๆ  

(ค.) จงใจแพ้การแข่งขันเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือเหตุผลอื่นใด หรือล่อลวงผู้เข้าร่วมรายอื่นให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 

4.2.2. การโกง 

พฤติกรรมการโกงเป็นสิ่งต้องห้าม การใช้อุปกรณ์โกง โปรแกรมโกง โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ หรือวิธีการโกงอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ท่าทางมือ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกันจะถือว่าเป็นการโกง การดาวน์โหลดโปรแกรมของบุคคลที่สามลงในอุปกรณ์เกมถือเป็นการโกงและจะถูกลงโทษ 

4.2.3.  การใช้ช่องโหว่เป็นประโยชน์ 

การใช้ช่องโหว่เกมเพื่อรับประโยชน์ในการแข่งขันหรือการละเมิดกฎระเบียบการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament ถือว่าเป็นการละเมิดและทำผิดกฎ 

4.2.4. การปลอมตัว 

ห้ามใช้บัญชีหรือชื่อของบุคคลอื่นเพื่อแข่งขันหรือล่อลวงให้ผู้อื่นดำเนินการในลักษณะเดียวกันโดยเด็ดขาด 

4.2.5. การใช้ภาษาหยาบคายและการดูหมิ่น การยั่วยุ 

การใช้ภาษาหยาบคายหรือคำดูหมื่น ยั่วยุ หรือเสียดสีต่อผู้อื่นในการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament รวมถึงการสัมภาษณ์ กิจกรรมของสื่อ พูดคุยกหับทีมงานและสื่อถือเป็นการละเมิดกฎในการแข่งขันแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คำหยาบคาย เลือกปฏิบัติ ภาษาหยาบคาย หรือรูปแบบภาษาใด ๆ ที่คุกคาม โจมตี ทำให้เสียชื่อเสียง ทำให้เสียชื่อเสียง หรือเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของผู้อื่น ห้ามผู้เข้าร่วมโพสต์ แชร์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามผู้เข้าร่วมใช้ภาษาหยาบคายหรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังบนโซเชียลมีเดียหรือในระหว่างการแข่งขัน BoomZ Online Tournament โดยใช้ภาษาใดๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดโดยข้อบังคับนี้  

4.2.6. การจัดการแข่งขัน 

ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอ ตกลง สมรู้ร่วมคิดเพื่อจัดการการแข่งขัน หรือใช้การกระทำอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขหรือพยายามเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน (หรือบางส่วนของการแข่งขัน) อย่างไม่เป็นธรรม การโกงการแข่งขันจะได้รับโทษสูงสุดในแต่ละนัด หากผู้เข้าร่วมถูกขอให้มีส่วนร่วมในการควบคุมการแข่งขันหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมจะต้องรายงานสถานการณ์ต่อผู้จัดการทันที 

 4.2.7. การให้ข้อมูล 

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามคำขอข้อมูลจากผู้จัดการ 

ผู้จัดอาจกำหนดให้มีการให้ข้อมูล เช่น ข้อมูลรางวัล หนังสือมอบอำนาจ เอกสารการเป็นผู้ปกครอง หรือเอกสารอื่นๆ การไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอโดยผู้จัดจะถือเป็นการละเมิดและจะต้องถูกลงโทษตามการตัดสินใจของผู้จัดการ  

4.2.8. ข้อกำหนดการแข่งขันและละเมิดกฎ 

พฤติกรรมใดๆ ตามข้อต่อไปนี้ ถือเป็นการละเมิดกฎ 

(ก.) ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของ  นโยบาย BoomZ, 

(ข.) ละเมิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือช่องทางอย่างเป็นทางการของ นโยบาย BoomZ หรือ  

(ค.) ขัดขวางผู้อื่นจากการใช้งานตามนโยบาย BoomZ เป็นสิ่งต้องห้ามและจะถูกลงโทษ 

4.2.9. การปฏิเสธการแข่งขัน 

ผู้เข้าร่วมหรือทีมไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BoomZ Online Tournament การขาดหรือละเว้นมาแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลเฉพาะเจาะจงถือเป็นการละเมิดและจะได้รับการลงโทษตามบทบัญญัติสำหรับการจัดการการละเมิด และ ทีมสมาชิกในทีมที่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการแข่งขันนั้นไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในภายหลังในรอบเดียวกันของการแข่งขันใน BoomZ Online Tournament ได้ 

 

4.3. รูปแบบการลงโทษทางวินัย 

4.3.1. การตรวจสอบโดยผู้จัดการ 

ผู้จัดการมีสิทธิ์ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎการแข่งขันของผู้เข้าร่วมและตรวจสอบการประพฤติมิชอบใดๆ เมื่อยอมรับกฎการแข่งขันแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตกลงที่จะร่วมมือกับผู้จัดการในการดำเนินการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดกฎการแข่งขัน การลงทะเบียน หรือข้อกฎหมายใดๆ เมื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ความร่วมมือกับผู้จัดการในการสอบสวน มีและมีหน้าที่ในการเปิดเผยความจริงและไม่ขัดขวางการสอบสวน ไม่พูดการอันเป็นเท็จ หลอกลวงผู้สอบสวน หรือปกปิดหลักฐาน 

4.3.2. บทลงโทษ 

หากผู้จัดการตัดสินว่าผู้เข้าร่วมหรือทีมละเมิดกฎการแข่งขันหรือระเบียบการลงทะเบียน ผู้จัดการจะใช้บทลงโทษต่อไปนี้ตามความรุนแรงของการละเมิด: 

(ก) เตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

(ข) การหักมูลค่ารางวัลบางส่วนหรือทั้งหมด; 

(ค) ตัดสิทธิ์การแข่งขันหนึ่งนัดหรือมากกว่า; 

(ง) ตัดสิทธิ์การรับรางวัลในการแข่งขัน BoomZ Online Tournament; 

(จ) ถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน; 

(ฉ) ระงับการแข่งขันชั่วคราว; 

(ช) แบนการแข่งขันในอนาคต รวมถึง BoomZ Online Tournament ในอนาคตและปัจจุบัน  

4.3.3.การละเมิดซ้ำ 

ความรุนแรงของการลงโทษทางวินัยจะเพิ่มขึ้นหากมีการฝ่าฝืนหรือการละเมิดกฎซ้ำหลายครั้ง 

4.3.4. คำตัดสินของผู้จัดการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การละเมิดกฎการแข่งขันไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะต้องถูกลงโทษ การพยายามละเมิดหรือพยายามกระทำผิดถูกลงโทษเช่นกัน คำตัดสินทางวินัยที่เกี่ยวข้องของผู้จัดงานจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน 

 

5. ลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 

5.1. การให้สิทธิ์ข้อมูลแก่ผู้จัดงาน 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอนุญาตให้สิทธิ์แก่ผู้จัดงาน VNG และพันธมิตรของ VNG ในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน (Livestream) การแสดงความคิดเห็น และบันทึกการแข่งขันและข้อมูลในระหว่างการแข่งขัน BoomZ Online Tournament และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ BoomZ Online Tournament ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอนุญาตให้ผู้จัดงานใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการคัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย ดัดแปลง จัดเก็บ ใช้ และแสดงชื่อเต็มของผู้เข้าร่วม ชื่อตัวละคร รูปภาพ รูปแทนตัว ภาพถ่าย รูปโปรไฟล์ เสียง วิดีโอ รูปภาพในเกม สถิติการเล่นเกม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สื่อต่าง ๆ ในระหว่างและหลังการแข่งขันออนไลน์ของ BoomZ ที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การแสดงความคิดเห็นและการถ่ายทอดสดของการแข่งขันทั้งหมดหรือบางส่วน (ข) การโฆษณาและโปรโมชั่นสำหรับการแข่งขัน BoomZ อื่น ๆ และ (ค) การโฆษณาและโปรโมทสำหรับ BoomZ Online Tournament ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) คำบรรยายและการถ่ายทอดสดของการแข่งขันทั้งหมดหรือบางส่วน 

5.2. การเป็นเจ้าของการถ่ายทอดสด 

ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องรับทราบและตกลงว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสด บทวิจารณ์ และสื่อภาพและเสียงเป็นของผู้จัดงาน BoomZ Online Tournament และบุคคลที่ได้รับอนุญาต การปรากฏตัวในการถ่ายทอดสดของการแข่งขันหรือสื่อภาพและเสียงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการเป็นเจ้าของการถ่ายทอดสดและสื่อภาพและเสียงของผู้เข้าร่วม 

5.3. ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอาจให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือคำติชม (รวมเรียกว่า "คำติชม") ต่อผู้จัดด้วยความเคารพและด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของ BoomZ Online Tournament หรือ BoomZ Origin ซึ่งความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมควรเป็นไปโดยสมัครใจและผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้ริเริ่มเอง ผู้เข้าร่วมทุกคนตกลงในเนื้อหาของคำติชม  แม้ว่าผู้ตอบจะถือว่าเป็นความลับก็ตาม จะไม่กำหนดภาระหน้าที่ในการรักษาความลับใด ๆ ต่อผู้จัดในกรณีที่ไม่มีข้อผูกมัดเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เว้นแต่ผู้จัดจะได้รับและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้จัดงานอาจใช้ เปิดเผย คัดลอก อนุญาต และขยายและใช้ความคิดเห็นที่เหมาะสมได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้น 

 

6. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

6.1. การยกเว้นจากความรับผิด 

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้จัดงานทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ BoomZ บริษัท VNG และบริษัทที่ได้รับอำนาจ (ทั้งหมดที่ร่วมกันเรียกว่า "ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดงาน") จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการแข่งขัน ระเบียบการลงทะเบียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BoomZ Online Tournament หรือ BoomZ โดยไม่คำนึงถึงข้อผิดพลาดหรือความสูญเสียที่คาดการณ์ไว้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด 

  

  1. ผู้มีอำนาจและการตัดสินขั้นสุดท้าย 

การตัดสินทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะของผู้เล่น การจัดการการแข่งขันและกำหนดการต่างๆ และบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดต่อผู้จัดหรือทีมงาน หรือแม้กระทั่งต่อผู้เล่นอื่นๆ การตัดสินใจจากทีมงานจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลทันทีนับจากการตัดสิน ผู้เล่นจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ เพื่อชดใช้เป็นเงิน ไอเทมในเกม หรืออื่นๆแต่อย่างใด 

 

  1. การติดต่อกับทีมงานหรือผู้จัด

8.1. ในกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีที่จำเป็น หากผู้เล่นจำเป็นต้องติดต่อผู้จัดหรือทีมงานทันทีผ่านทาง Discord อีเมล หรือฝ่ายสนับสนุนภายในเกม ผู้เล่นจะต้องตอบรับต่อคำร้องขอทั้งหมดจากผู้จัดหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เล่น (ซึ่งอาจผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ ข้อความเสียง อีเมล หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่นๆ ที่ทีมงานร้องขอ ซึ่งคำขอต่างๆเหล่านี้ ทางผู้จัดจะเรียกว่า "คำขออย่างเป็นทางการ") 

8.2. กรณีติดต่อผ่านอีเมล 

ผู้เล่นต้องตอบกลับอีเมลทั้งหมดจากผู้จัดหรือทีมงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมล 

8.3. สถานะการติดต่อจากทีมงาน 

การติดต่อผ่านช่องทางใดๆก็ตามจากผู้จัดหรือทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล จดหมาย ข้อความเสียง Discord หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ตามที่ทีมงานกำหนดส่งไปจะถือว่าผู้เล่น "ได้รับ" หลังจากหนึ่ง (01) ชั่วโมงนับจากเวลาที่ส่ง (ตามที่แสดงบนเวลาของช่องทางการส่งนั้นๆ) การติดต่อจากผู้จัดหรือทีมงานได้ทำการติดต่อไปผ่านทางโทรศัพท์จะถือว่าผู้เล่น "ได้รับ" หลังจากสามสิบ (30) นาทีนับจากเวลาที่โทรออก (ตามที่แสดงบนอุปกรณ์ที่โทร) ไม่ว่าผู้เล่นจะรับสายในขณะนั้นหรือไม่ก็ตาม 

8.4. ในกรณีไม่สามารถตอบสนองต่อการติดต่อจากทีมงานได้ 

ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถตอบกลับทีมงานตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 จะถือว่าผิดกฎการเล่นเกมและอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรวมถึงรางวัลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการติดต่อ ผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการทางวินัยที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการกับการละเมิดภายใต้ข้อ 8 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว 

  1. การสรุปผล

9.1. สิทธิ์ในสรุปผลของผู้จัดและทีมงาน 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BoomZ 

ระเบียบและกฎกติกาการเล่นจะได้รับการอธิบายและถูกจัดทำโดยผู้จัดให้เหมาะสมกับอัพเดทของเกมหรือตามความเหมาะสม การตัดสินใจทั้งหมดของผู้จัดรวมถึงอำนาจในการสรุปจะถือเป็นทางการและเป็นที่สิ้นสุด 

9.2. ข้อกำหนดเพิ่มเติม  

ผู้เข้าร่วมต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้จัด (หากมี) ในขณะที่เข้าร่วม BoomZ Online Tournament ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน/ข้อตกลงสำหรับ BoomZ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกการแข่งขันบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

9.3. การตัดสินของทีมงาน 

กฎระเบียบและกติกาต่างๆสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้จัดและทีมงานในการดำเนินกิจกรรม ควบคุมหรืออนุมัติ การลงความเห็นต่างๆ และตัดสินใจ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้จัดมีอำนาจตามดุลยพินิจในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ตามการประเมินของผู้จัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ BoomZ Online Tournament, BoomZ และการดำเนินงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดและผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธหรือความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผลโดยผู้จัดและเจ้าหน้าที่ในการสมัคร การอนุมัติ การตัดสินใจ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับต่างๆเหล่านี้