ข่าวสาร
หน้าหลัก News ของรางวัล Fun Cup Tournament
หน้าหลัก News ของรางวัล Fun Cup Tournament

ของรางวัล Fun Cup Tournament

ของรางวัล Fun Cup Tournament

รอบคัดเลือก 

ระยะเวลา 

เงื่อนไข

ของรางวัล

หมายเหตุ

ลงทะเบียน 

ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับการยืนยันจากทางทีมงาน 

ของรางวัล: 
 

โดนัทผูกมัด *5,000 

หินอัปเกรดLv.3 *20 

มุกอัปเครื่องประดับ *1000 

ของรางวัลจะถูกส่งผ่านจดหมายในเกมหลังจบการแข่งขันภายใน 3 – 5 วัน 

ของรางวัลรอบชิงชนะเชิศ 

อันดับ

ของรางวัล 

หมายเหตุ

TOP 1 

เลือกอาวุธม่วงDMG 235(ชานม/ดาบคาตานะ) *1 
โดนัทผูกมัด *15,000  
หินอัปเกรดLv.3 *200  
มุกอัปเครื่องประดับ *2500 

ของรางวัลจะถูกส่งผ่านจดหมายในเกม 

ให้กับสมาชิกในแต่ละทีมหลังจบการแข่งขันภายใน 3 – 5 วัน 

TOP 2 

อาวุธม่วงDMG 235(ดาบคาตานะ) *1 
โดนัทผูกมัด *10,000  
หินอัปเกรดLv.3 *100  
มุกอัปเครื่องประดับ *2000 

TOP 3 

(2 teams) 

อาวุธม่วงDMG 230(บูมเมอแรงหัวใจ) *1 
โดนัทผูกมัด *10,000  
หินอัปเกรดLv.3 *50  
มุกอัปเครื่องประดับ *1500